Dopingbestrijding

Wat is doping?

Een inbreuk op de antidopingregels (“dopingpraktijk”) kan op verschillende manieren.  Ook als je geen doping gebruikt of zelf geen sporter bent kan je gestraft worden voor een inbreuk op de antidopingregels.

Er zijn 10 officiële dopingpraktijken, die als volgt samengevat kunnen worden.

 1. Het gebruik of de poging tot gebruik van een verboden stof (bv. amfetamines) of methode (bv. ozontherapie) door een sporter.
 2. Het bezit van een verboden stof of een verboden methode.
 3. Fraude of poging tot fraude bij de dopingcontrole.
 4. Handel of poging tot handel in een verboden stof of verboden methode.
 5. Weigeren, niet opdagen zonder geldige reden of ontwijken van een dopingcontrole.
 6. Een sporter aanmoedigen tot of helpen bij dopinggebruik.
 7. Drie inbreuken inzake verblijfsgegevens binnen 12 maanden.
 8. Samenwerken met voor dopingpraktijken veroordeelde personen.

Verboden stoffen

Dopingcontroles

Rechten i.v.m. dopingbestrijding

Gids voor ouders

NADO Vlaanderen maakte in samenwerking met het Wereldantidopingagentschap (WADA) een antidopinggids voor ouders van sporters, die u hierbij vindt.

Met deze gids kunnen ouders geïnformeerd worden over de wijze waarop ze hun kinderen het best kunnen steunen in hun sportieve en atletische ontwikkeling en hoe ze daarbij doping kunnen vermijden. De gids bevat basisinformatie over de volgende onderwerpen:

 • een sportief waardenkader;
 • gezonde sportcultuur en gezond evenwicht tussen sport en andere activiteiten;
 • gezonde voeding en gevaren van voedingssupplementen;
 • risicofactoren voor dopinggebruik en periodes van kwetsbaarheid;
 • bescherming van ‘zuivere’ sporters en een dopingvrije sport;
 • reacties en gevolgen bij mogelijk dopinggebruik.

Verplichtingen i.v.m. dopingbestrijding

Dit en meer informatie vindt u op de website www.dopinglijn.be

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15