Topsportschool

Topsportschool gedefinieerd

Een topsportschool is de benaming van een school waar leerlingen hun secundair onderwijs kunnen combineren met intensieve opleiding en training in een bepaalde sport.  Er kan gekozen worden tussen 13 sporten, één daarvan is taekwondo. De topsportscholen werden opgericht om jongeren niet voor het dilemma te plaatsen om te kiezen voor sport of studie. De Vlaamse overheid hoopte hiermee ook de prestaties van de Vlaamse sporters in internationale competities te verbeteren en startte het systeem in 1998. Het zijn scholen waar topsportrichtingen worden aangeboden in ASO, TSO en BSO. En vergis u niet, het lessenpakket is even zwaar als in het normale onderwijs. Door in compacte groepen gericht te werken kan men echter theorie-uren uitsparen en meer sport inbouwen.

Topsportschool taekwondo

De topsport taekwondo wordt zowel aangeboden in ASO ("topsport-wetenschappen") als in TSO (sportwetenschappen). Het pakket theorie is even zwaar als in de niet-topsportgerichte sportrichtingen, maar door een kleinere klasgroep worden de leerlingen intensiever begeleid. Hierdoor worden enkele contacturen theorievakken uitgespaard, en kunnen enkele uren topsport extra worden ingevuld.

De Vlaamse Taekwondo Bond vzw staat overigens garant voor een optimale medische begeleiding. Zo kunnen de topsportleerlingen steeds terecht bij de vaste kinesist van de topsportschool.

De echte topsportmentaliteit komt mee tot stand door de aanwezigheid van andere topsportrichtingen in het Leonardo Lyceum Topsport te Antwerpen. De grote meerderheid van de leeringen verblijven bovendien in het internaat.

Les volgen aan de topsportschool is immers niet voor iedereen weggelegd. Enkel beloftevolle atleten met voldoende doorzettingsvermogen, fysieke en mentale gezondheid komen in aanmerking. De selectie van de leerlingen gebeurt in overleg met het Bloso.

Selectiecriteria voor instroom topsportschool

Om het statuut leerling/topsporter te bekomen moet men door de betrokken sportfederatie (in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Vlaamse Taekwondo Bond) voorgedragen worden aan de selectiecommissie die op basis van strenge selectiecriteria in overleg met BLOSO oordeelt of men in aanmerking komt. De eindverantwoordelijkheid voor taekwondo ligt bij verantwoordelijke topsport Laurence Rase. Momenteel volgen zeven atleten een topsportopleiding taekwondo in Antwerpen: Jaouad Achab, Salaheddine Bensalah, Hicham Radi, Sarina Vuurman, Laura Roebben, Amber Pannemans en Indra Craen.

De selectiectiecriteria voor instroom en doorstroom vind je hier.

Omkadering

Het omkaderingsteam voor de opleiding taekwondo in de topsportschool bestaat uit verantwoordelijke topsport Laurence Rase en trainer Karim Dighou. Karim neemt de technische en tactische trainingen voor zijn rekening. De leerlingen krijgen tussen de 10 en 12 uur training per week van Karim. Er is ook een fysical coach. 5  à 6 uur per week wordt er onder zijn deskundige leiding gewerkt aan cardio, kracht, lenigheid en houdingstraining.  De topsportatleten kunnen ook steeds beroep doen op een kinesist, voedingsdeskundige en doktoren die verbonden zijn aan de Antwerpse topsportschool.

Dagindeling aan de topsportschool

07.00 uur: Opstaan en ontbijt
08.15 - 10.30 uur: Fysieke trainingen
10.30 – 12.00 uur: Lessen

12.00 - 13.00 uur: Middagpauze
13.00 - 17.00 uur: Lessen
17.30 - 19.30 uur: Specifieke trainingen onder leiding van Karim Dighou

Evaluatie en doorstroom

Presteren is ook één van de vereisten om aan boord te blijven van het topsportteam. Elke atleet wordt geëvalueerd aan een aantal criteria om in te stromen en door te stromen in de topsportschool.

Voor meer informatie over topsport of de tosportschool, gelieve contact op te nemen met mevr. Laurence Rase, Technisch Directeur Topsport van de Vlaamse Taekwondo Bond.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15