Jeugdsport reglement 2015

Beste clubbestuurder,

Voor de Olympiade 2013-2016 werd het jeugdsportproject 2012 geëvalueerd en bijgestuurd. Je kan het beleidsplan jeugdsport 2013-2016 raadplegen om na te gaan welke doelstellingen de VTB zich voor de komende Olympiade in functie van jeugdsport heeft gesteld.

De aanpassingen werden doorgevoerd in het reglement jeugdsportfonds 2016.

Neem het reglement grondig door alvorens uw taewkondoclub kandidaat te stellen voor het jeugdsportproject 2016. Er worden in het reglement een aantal voorwaarden gesteld waaraan een club moet voldoen om in aanmerking te komen voor jeugdsportsubsidies.

 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15