Medisch attest nieuwe leden is niet meer verplicht

Zowel voor Sport Vlaanderen als voor onze verzekeraar Arena is het sinds kort geen verplichting meer om een medisch attest af te leveren voor nieuwe leden. De VTB volgt de instanties hierin en schaft de verplichting vanaf heden augustus 2017 af. Via onze website vindt u het aangepaste aansluitingsformulier. Gelieve dit onmiddellijk te gebruiken. Indien u wenst kan de clubnaam al ingevuld worden en kan het digitaal ingevuld worden door de leden. Voor het overige blijft het aanmeldingssysteem ongewijzigd. Let wel: indien u twijfelt aan de fysieke paraatheid van een nieuw lid, staat het u als club vrij om het desbetreffende lid naar de dokter te sturen voor een medische keuring. Klever ziekenkas of kopie ID-bewijs blijft verplicht: geen wijziging op dit vlak. Ledenbijdrage blijft ongewijzigd: € 35/seizoen - geldig tot en met 30 september - Verlenging van een lidmaatschap voor leden (behalve als hun lidmaatschap meer dan 12 maanden verlopen is) is steeds € 35 ongeacht op welk moment de verlenging gebeurt. - Nieuw lidmaatschap (nieuwe leden en oud-leden wiens lidmaatschap meer dan 12 maanden verlopen is), tarief afhankelijk van de maand waarin men de aanvraag doet.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15