World Taekwondo Licentie

De WT licentie is verplicht voor alle atleten (cadetten, junioren en senioren) en begeleiders (coaches, managers, dokters, kine’s, …) die aan een WT G-toernooi (kyorugi of poomsae) willen deelnemen.

Hier vind je hoe je je WT licentie kunt hernieuwen of een nieuwe licentie kunt aanvragen.

Voor de hernieuwing van licenties: volgende documenten dienen gemaild te worden naar topsport@taekwondo.be:

 • Betalingsbewijs van 40 Euro op de volgende rekening IBAN: BE58 0689 0394 8279, met de vermelding "NAAM + WT licentie".
 • Vermelden van elke verandering: bv: nieuwe identiteitsfoto of reispas, nieuwe graad, nieuwe gegevens (adres, email, telefoon, …), nieuwe WTE Coach Licentie, ...
 • Uitsluitend voor de atleten (poomsae en kyorugi): scan doktersattest dat de atleet recent een elektrocardiogram in rust heeft ondergaan + vermelding dat dit resultaat normaal is voor een topsporter (niet het elektrocardiogram zelf!)

Voor de nieuwe aanvragenvolgende documenten dienen gemaild te worden naar topsport@taekwondo.be:

 • Betalingsbewijs van 40 Euro op de volgende rekening IBAN: BE58 0689 0394 8279, met de vermelding "NAAM + WT licentie".
 • Scan geldige Internationale reispas of identiteitskaart.
 • Scan gekleurde identiteitsfoto in jpeg formaat.
 • Scan Kukkiwon diploma (indien van toepassing, anders vermelden van de kupgraad)
 • Voor de "begeleiders": vermelden van hoedanigheid: bv: coach, trainer, manager, kiné, dokter, ….
 • Voor de coaches en trainers: een scan van de WTE Coach Licentie
 • Uitsluitend voor de atleten (poomsae en kyorugi): scan van het doktersattest dat de atleet recent een elektrocardiogram in rust heeft ondergaan + vermelding dat dit resultaat normaal is voor een topsporter (niet het elektrocardiogram zelf!) 

Gelieve elk van bovenstaande documenten telkens als een aparte file op te slaan en bij de mail te voegen. 

Er zullen 3 deadlines worden gehanteerd, waarbij de bestellingen zullen behandeld worden: 

 • 15 december 2017
 • 1 januari 2018
 • 1 februari 2018

Houdt er rekening mee dat het ongeveer 4 weken duurt voordat de licentie effectief naar u kan opgestuurd worden.

Een bestelling van een WT licentie buiten deze deadlines kan aanleiding geven tot bijkomende kosten.

Voor bijkomende informatie, kunnen jullie contact opnemen met Laurence Rase (topsport@taekwondo.be).

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15