Jaarlijkse Algemene Vergadering

Datum: 
23/01/2018

De VTB organiseert haar jaarlijkse algemene vergadering op zondag 25 maart 2018 om 14u00 in het Eurovolleycenter, Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. De VTB is op zoek naar kandidaat bestuurders.

De VTB is op zoek naar kandidaat bestuurders om het bestuurdersteam te versterken. Iedereen die 18 jaar is of ouder en in het bezit is van een bestuurlijke VTB vergunning kan zich kandidaat stellen. Naast kennis aangaande taekwondo zijn er andere kennisgebieden die binnen de raad van bestuur nuttig kunnen zijn zoals communicatie, beleidsinzichten, personeelszaken, … Raadpleeg alvast de bestuurdersprofielen die op de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Spreek de mensen binnen uw club hier zeker over aan.

Indien u zich kandidaat wenst te stellen voor de raad van bestuur of de commissie voor bemiddeling en rechtspraak, stuurt u uw kandidatuur per post of mail (sporttechnisch@taekwondo.be). De kandidatuur dient minstens 1 maand voor de jaarlijkse algemene vergadering verstuurd te worden, d.w.z. op vrijdag 23 februari 2018.

De huidige statuten en het actueel reglement voor bemiddeling en rechtspraak zijn te raadplegen via onze website.

Indien u vragen heeft aangaande een mogelijke bestuursfunctie, aarzel dan niet om contact op te nemen met een bestuurslid of met Nele Schouterden.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15