Lid worden als club

Waarom je club aansluiten?

Een van de basisopdrachten van Taekwondo Vlaanderen is de begeleiding van sportclubs. Concreet:

 • Staan we open voor alle vragen omtrent de aangeboden sportongevallenverzekering
 • Genieten je bestuursleden van de verzekering omtrent bestuurlijke fouten
 • Zijn al je leden verzekerd op alle clubactiviteiten: zowel trainingen, als trips naar het buitenland en clubfestiviteiten
 • Zijn niet-leden verzekerd voor sportongevallen op "sportpromotionele activiteiten" (vb. proeflessen, initiaties...)
 • Organiseren we opleidingen en bijscholingen, zowel sporttechnisch als administratief
 • Bieden we je clubinformatie op internet aan en willen we je bijstaan bij het beheer van deze homepage
 • Houden we je club op de hoogte van de actuele taekwondo-informatie door middel van de "maandelijkse clubpost", een gepersonaliseerd document dat elke maand wordt verstuurd
 • Kunnen je leden deelnemen aan de activiteiten die Taekwondo Vlaanderen organiseert.

Hoe ga je te werk?

Hier vindt u het formulier voor aanvraag van lidmaatschap van een taekwondoclub bij de Taekwondo Vlaanderen.

U wordt verwacht kennis te hebben genomen van het reglement inwendige orde en de statuten van Taekwondo Vlaanderen, zodat u weet waaraan u dient te voldoen om een aanvraag in te dienen.

Van het moment dat uw dossier volledig is wordt uw dossier op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van Taekwondo Vlaanderen behandeld.

Opdat uw dossier behandeld wordt, dient u onderstaande documenten te bezorgen:

 1. Het formulier volledig en correct ingevuld (Het formulier kan digitaal ingevuld worden).
 2. Volledig en correct ingevulde aansluitingsformulieren van alle bestuurders vermeld onder punt 12 van het aansluitingsformulier.
 3. Kopie van het trainersdiploma van de hoofdtrainer (minstens een VTS-diploma initiator taekwondo of regent/bachelor LO of licentiaat/master LO).
 4. Kopie van het kukkiwondiploma van de hoofdtrainer (minstens een 2de dan).
 5. Kopie van het huurcontract van de sporthal(len) waar er getraind wordt.

Gelieve alle bovenstaande zaken, samen met het aanvraagformulier, te bezorgen aan Taekwondo Vlaanderen.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15