Ledenadministratie

Datum: 
17/10/2018

Wat moet je doen om in regel te zijn met de nieuwe Europsese wetgeving rond gegevensbescherming van je leden (GDPR)?

Zoals je ziet betreffen het geen regels van de federatie, maar van Europa. Het is ieders verantwoordelijkheid die met persoonsgegevens werkt om deze wetgeving te volgen. Bij problemen kunnen er hoge geldboetes tegenover staan. Dus wees als club in orde.

 

 

1. Gebruik de nieuwe aansluitingsformulieren voor nieuwe leden en hou deze bij. Je moet niets opsturen naar de federatie. Formulier 1

2. Laat de leden die hun lidmaatschap verlengen het papier tekenen waarbij ze toestemming geven om hun persoonsgegevens te gebruiken. Hou ook dit formulier bij. Formulier 2

3. Maak een privacyverklaring voor de club en zorg dat de leden dit kunnen raadplegen (website, in de dojang, ...). Privacyverklaring (enkel clubnaam en gegevens nog in te vullen)

4. Hou in een register bij wat je met de gegevens van je leden doet en waarom. GDPR register voor clubs

Voor meer duiding kunt u contact opnemen met de Vlaamse Taekwondo Bond.

 

Dit kwam verder nog aan bod tijdens het informatiemoment voor de clubs:

- GDPR in het kort.

- Presentatie van het informatiemoment.

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15