Verdubbeling jaarlijks plafond vrijwilligersvergoedingen in de sportsector

Datum: 
11/12/2018

Het KB ter verhoging van het jaarlijks plafond van de kostenvergoeding voor bepaalde categorieën van vrijwilligers is op de Ministerraad van 23 november 2018 goedgekeurd. Het KB wordt eerstdaags aan de Koning ter ondertekening voorgelegd om dan uiteindelijk op 1 januari 2019 in werking te treden.

De Vlaamse Sportfederatie noteerde hierover meer informatie op haar website (klik hier).

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15