Skip to main content

Gedragscodes

 

Taekwondo Vlaanderen zet in op een ethisch sportklimaat. Deze gedragscode vormt hierin de rode draad.

De code beschrijft de geldende gedragsnormen en –regels met als doel een gezonde en veilige omgeving te creëren waarin taekwondo een centrale plaats heeft.

De gedragscodes zijn er voor de verschillende groepen binnen taekwondo. Zo zijn er specifieke regels voor taekwondoïn, trainers, bestuurders, scheidsrechters, ouders en supporters. Als deze normen en regels duidelijk zijn en door iedereen consequent gehanteerd worden, draagt het bij tot een beter ethisch klimaat.

Het is als Taekwondo Vlaanderen club noodzakelijk deze gedragscode te ondertekenen en daarnaast het te laten leven binnen de club. Zodat elke bestuurder, trainer, taekwondoïn en ouder er doordrongen van is en bijdraagt aan een optimaal sportklimaat.

Clubs die actie wensen te ondernemen rond ethiek in taekwondo kunnen voor kennis en inspiratie bij ICES (Centrum Ethiek in de Sport) terecht.

 

Pictogrammen gedragscode

Taekwondo Vlaanderen ontwikkelde met behulp van Alyssa Hoebeke en Pieter Meuleman pictogrammen van verschillende onderdelen van de gedragscode. Ontdek ze allemaal via deze link.

 

Panathlon-verklaring

Wil je nog een stapje verder gaan als club? Onderteken dan, net als Taekwondo Vlaanderen, de Panathlonverklaring over de rechten van het kind in de sport.