Skip to main content

Kwaliteitslabels

Vanaf het seizoen 2021-2022 zal elke club kwaliteitslabels kunnen verdienen. De kwaliteitslabels zullen geleidelijk ingevoerd worden. De eerste twee labels in het rijtje zijn ‘gezond en ethisch sporten’ en ‘G-sport’. Deze labels worden in januari 2022 toegekend.

Hierna vind je meer informatie over de kwaliteitslabels.

 

Wat zijn de kwaliteitslabels?

Kwaliteitslabels zijn labels die Taekwondo Vlaanderen toekent aan clubs die voldoen aan volgende basisvoorwaarden:

  • De club bestaat uit min. 10 aangesloten leden.
  • De club heeft min. 1 VTS-gediplomeerde trainer of een diploma hieraan gelijkgesteld (crf. Intern Reglement)

Taekwondo Vlaanderen wil met deze labels haar clubs stimuleren om te blijven werken aan een kwaliteitsvolle, veilige en vooral fijne omgeving voor al hun vrijwilligers en leden.

De kwaliteitslabels geven de sterktes en focuspunten van een club weer. Ben je eerder een wedstrijdclub of een krijgskunstclub of focus je op beiden? Ligt de focus van jouw club op een kwaliteitsvolle jeugdwerking, heb je een G-sport aanbod, …? Al deze zaken worden in de toekomst duidelijk weergegeven door de verschillende labels. Dit geeft je als club de kans om je te profileren.

 

Welke kwaliteitslabels zijn er?

In totaal zijn er 8 verschillende kwaliteitslabels die uitgereikt kunnen worden aan een club. Hieronder zetten we ze alfabetisch op een rijtje.

Dangraden Clubs met het label ‘dangraden’ hebben minstens 1 actieve trainer die in bezit is van een hogere dangraad erkend door Taekwondo Vlaanderen én Kukkiwon (de hoogste en officiële erkende instantie voor het toekennen van dangraden in Zuid-Korea).
Gezond en ethisch sporten

Aandacht hebben voor gezond sporten in een veilige omgeving is zeer belangrijk.

Daarom ontvangen clubs die hier actief mee bezig zijn het label ‘gezond en ethisch sporten’. We moedigen clubs met dit label aan om 2 club-API’s aan te stellen waarbij leden terecht kunnen én dit ook duidelijk te maken aan de leden van de club. Onder andere door uit te leggen wie ze zijn, waarvoor je bij hen terecht kan en hoe je ze kan bereiken.

We moedigen clubs aan om hiervoor opzoek te gaan naar een onafhankelijk persoon die, bij voorkeur, buiten de club staat. We denken hierbij aan een opvoeder, psycholoog …

Goed Bestuur Het label ‘goed bestuur’ wordt gegeven aan de clubs die het beleid van de club voeren volgens de statuten en reglementen van Taekwondo Vlaanderen. Zo worden de bestuurstaken van de club onder andere waargenomen door minstens 3 personen.
G-sport Onder het motto “passie kent geen beperking” streeft Taekwondo Vlaanderen ernaar om taekwondo te kunnen aanbieden aan iedereen die hier interesse voor heeft, ongeacht eventuele beperkingen. Clubs die TKDV in deze missie ondersteunen ontvangen hiervoor een kwaliteitslabel.
Scheidsrechters Het hebben van scheidsrechters is essentieel voor de organisatie van competities. Taekwondo Vlaanderen erkent met dit label de clubs die actieve TKDV-scheidsrechters in hun ledenbestand hebben.
Jeugdsport Taekwondo Vlaanderen bestaat voor 75% uit jeugdleden. Het stimuleren van kwalitatieve jeugdwerkingen bij de clubs staat daarom hoog op onze prioriteitenlijst. Via het jeugdsportproject willen we clubs uitdagen hun eigen werking steeds te blijven verbeteren.
Krijgskunstclub Binnen een krijgskunstclub komen alle disciplines van taekwondo op een kwalitatieve manier aan bod.
Wedstrijdclub Wedstrijdclubs zijn clubs die actief deelnemen aan één of meer TKDV-wedstrijd(en) per jaar. Dit kunnen zowel sparrings- als poomsaewedstrijden zijn. Om je voor te bereiden op zo’n wedstrijd is er nood aan een goede omkadering.

 

Waar vind ik de labels terug?

De kwaliteitslabels zijn terug te vinden op de overzichtspagina van clubs op de website.

Bij elke club staan de labels vermeld die voor deze club zijn toegekend.

Op deze manier kunnen de kwaliteitslabels een leidraad bieden aan de (toekomstige) taekwondoïn bij hun zoektocht naar een taekwondoclub op maat.

 

Wanneer worden ze toegekend?

De labels werden voor het eerst toegekend in 2022.

Het up to date houden van de labels gebeurt door een wisselwerking tussen de club en het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen.

De toegekende labels worden jaarlijks geëvalueerd en (indien nodig) aangepast per club in de periode december-januari. Het kan dus goed zijn dat je het ene jaar meer labels behaalt dan het andere jaar. Bovendien zullen de voorwaarden voor het behalen van een label evolueren met de tijd om een dynamiek te behouden in het streven naar continue verbetering.

Behaal je als club doorheen het jaar een nieuw label en wil je hier onmiddellijk mee pronken? Dat kan! Stuur in dit geval een mailtje naar recreatie@taekwondo.be met volgende informatie:

  • Vermelding van het label dat de club behaald heeft.
  • Een diploma, foto … waarmee je kan aantonen dat aan de voorwaarden voldaan is.

De huidige labels werden toegekend op basis van alle informatie beschikbaar voor Taekwondo Vlaanderen. Indien er zaken zijn die niet kloppen, aarzel dan niet om TKDV te contacteren (recreatie@taekwondo.be) zodat we dit samen kunnen rechtzetten.