Downloads

Naam Categorie Datum
Privacyverklaring voor VTB-clubs Clubadministratie 17/10/2018
Ongevallenpolis - Algemene voorwaarden rechtbijstand Clubadministratie 14/09/2018
Meldpunt Gezond en ethisch sporten 23/08/2018
GDPR - formulier toestemming i.f.v. privacywetgeving Clubadministratie 17/08/2018
Aansluitingsformulier nieuwe leden Clubadministratie 17/08/2018
Selectiecriteria instroom en herselectie topsportschool 2019-2020 Topsport 17/08/2018
Danexamenreglement Danexamen 26/06/2018
Toagangsproef VTS cursus inititiator taekwondo 2018 Vlaamse Trainersschool 13/06/2018
Privacy Beleid 28/05/2018
Jaarverslag 2017 Beleid 01/04/2018
Reglement Jeugsport Taekids 2018 Jeugdsport 22/01/2018
Jeugsport Taekids 2018 - Actieplan Jeugdsport 22/01/2018
Jeugdsport Taekids 2018 - Einddossier Jeugdsport 22/01/2018
Beoordelingscriteria jeugdsport 2018-2020 Jeugdsport 22/01/2018
Kyorugi wedstrijdreglement Competitie, Reglementen 10/01/2018
Beleidsplan 2018-2020 Beleid 01/01/2018
Goed Bestuur - Beleidscode Beleid 08/12/2017
Statuten Clubadministratie 08/12/2017
Introductieprocedure nieuwe bestuurders Beleid 08/12/2017
Goed Bestuur - procedures Beleid 08/12/2017

Pagina's

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15