Skip to main content

Uittreksel strafregister

 

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren wil werken, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarmee ze een overeenkomst afsluiten. Sport Vlaanderen ontwikkelde een handig draaiboek waarin je alles over deze beslissing terugvindt. We zetten voor onze clubs hieronder de belangrijkste zaken kort op een rijtje.

Waarom het uittreksel strafregister?

Als sportclub krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Sportclubs en -federaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt.

In het kort: Wat betekent dit net voor mijn club?
Wat moet ik voorleggen?

Uittreksel strafregister ‘Model 596.2 - model bestemd voor contact met minderjarigen’.

Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Wie moet dit voorleggen?
  • Trainers, coaches & sportlesgevers
  • Jeugdsportcoördinator (als de functie het rechtstreeks begeleiden van minderjarigen inhoudt)
  • Docent bij de Vlaamse Trainersschool
  • Begeleider van G-sporters
  • Aanspreekpunt integriteit van de club
  • Sportmedische of paramedische functie, sportpsycholoog … (als zij aangesteld worden door de sportorganisatie)

 

Dit wilt zeggen dat de personen die enkel volgende rollen/functies opnemen dit niet hoeven: juryleden & scheidsrechters (zij begeleiden een wedstrijd, niet de minderjarige zelf), zaalwachters, materiaalmeesters en clubbestuurders (indien dit enkel een administratieve bestuursfunctie betreft).

Aan wie moet ik dit voorleggen?

Binnen de club duid je best 1 verantwoordelijke aan die het ‘mandaat’ krijgt om de uittreksels op te vragen en in te kijken. Dit kan bv. de secretaris van je club zijn die de ledenadministratie reeds doet. Let er wel op dat de verantwoordelijke hiervoor binnen je club op een discrete manier omgaat met deze informatie.

Wat mag ik bijhouden als club?

Je mag het uittreksel niet bijhouden, ook niet wat hierop staat. Als club houd je enkel bij dat je het uittreksel hebt gezien en op welke datum dit was.

Gezien je als club het uittreksel niet mag bijhouden raden we steeds aan om dit op papier te laten inkijken in bijzijn van de persoon in kwestie. Zo hoef je dit nergens digitaal door te sturen (we raden het namelijk af om dit per mail door te geven) en kan de persoon zijn/haar uittreksel onmiddellijk zelf terug meenemen.

Wat als het uittreksel niet blanco is? In dit geval zal je als organisatie moeten beoordelen of de persoon in kwestie een gevaar betekent voor minderjarigen. Wil je hier graag ondersteuning? Dan kan je steeds terecht bij de club-API, federatie-API of het centrum ethiek in de sport (ICES) om dit op een discrete manier te bekijken.
Waar vind ik mijn uittreksel terug? Je kan een uittreksel voor jezelf aanvragen in de gemeente waar je ingeschreven bent. Dit kan in het gemeentehuis zelf, maar bij vele gemeentes kan je dit ook online via het e-loket van je gemeente aanvragen.

 

Enkele handige documenten

 

Meer informatie vind je steeds terug op de kennisbank van de Vlaamse Sportfederatie.

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds contact opnemen met het secretariaat van Taekwondo Vlaanderen (recreatie@taekwondo.be | 011/87.09.19) voor meer informatie.