Downloads

Naam Categorie Datum
Taekids jeugdsportactie 2019 Jeugdsport 01/02/2019
Taekids einddossier 2019 Jeugdsport 01/02/2019
Bestuurdersprofielen Beleid 22/01/2019
Statuten Beleid, Clubadministratie, Reglementen 12/01/2019
Beleidsplan 2017-2020 (2019) Beleid 01/01/2019
Jaaractieplan 2019 Beleid 01/01/2019
Goed Bestuur - Beleidscode Beleid 01/01/2019
Ongevalsaangifteformulier Clubadministratie, Gezond en ethisch sporten 01/01/2019
Danexamenreglement Danexamen 07/12/2018
Privacyverklaring voor TKDV-clubs Clubadministratie 17/10/2018
Ongevallenpolis - Algemene voorwaarden rechtbijstand Clubadministratie 14/09/2018
Meldpunt Gezond en ethisch sporten 23/08/2018
Selectiecriteria instroom en herselectie topsportschool 2019-2020 Topsport 17/08/2018
Aansluitingsformulier nieuwe leden Clubadministratie 17/08/2018
GDPR - formulier toestemming i.f.v. privacywetgeving Clubadministratie 17/08/2018
Toegangsproef VTS cursus inititiator taekwondo 2019 Vlaamse Trainersschool 13/06/2018
Jaarverslag 2017 Beleid 01/04/2018
Jaaractieplan 2018 Beleid 01/01/2018
Beleidsplan 2018-2020 Beleid 01/01/2018
Introductieprocedure nieuwe bestuurders Beleid 08/12/2017

Pagina's

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15