Jeugdsport

Jeugdsport als trigger voor kwalitatieve clubondersteuning

Dynamische clubs creëren, dat wil de Vlaamse Taekwondo Bond bereiken met het jeugdsportproject. De VTB verstaat onder een dynamische club, een club die haar werking elk jaar even onder de loep neemt en hieruit één actie haalt waaraan er dat jaar gewerkt zal worden.
Voor 2017 wordt het jeugdsportproject van de VTB niet ondersteund door Sport Vlaanderen. Dat betekent dat het budget beperkt is tot het aandeel dat de VTB er zelf in steekt met name 4000 euro. Dit bedrag zal gelijk verdeeld worden onder de deelnemende clubs van wie de voorgestelde actie aanvaard wordt en die op het einde van het jaar kan bewijzen dat de actie tot een goed einde werd gebracht en het gewenste resultaat opleverde.
Hier kan je alvast je club aanmelden zonder verdere verplichtingen (tot 31/05/2017). Vervolgens krijg je een mail met meer duiding.

Contact Nele Schouterden – sporttechnisch@taekwondo.be - 011/87.09.18