Jeugdsport

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso heeft de Vlaamse Taekwondo Bond, binnen het kader van de Facultatieve opdracht Jeugdsport, een jeugdproject waarbij VTB de clubs wenst te ondersteunen die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen de 0 en de 18 jaar.

Na evaluatie en voorstel tot bijsturing is de aanvraag voor jeugdsport door Bloso goedgekeurd voor een periode van 4 jaar (2013-2016). Er zal een budget worden verdeeld vanuit VTB, aan alle clubs die zich engageren voor dit project. De financiële toelage gebeurt volgens de kwaliteitsscore op basis van het bewijsdossier en verantwoordingsstukken.

Contact Nele Schouterden – sporttechnisch@taekwondo.be - 011/87.09.18