Jeugdsport dossier en financiële bewijsstukken

Belangrijke data

Item

To do

Deadline

Aanvraag deelname

Aanvraagformulier jeugdsportproject.

15 april 2016

Tussentijds dossier

(optioneel)

Het dossier dat u ten laatste op 1 mei van de VTB ontvangt verder

aanvullen en terugsturen naar de VTB.

15 augustus 2016

Einddossier

Het tussentijds dossier dat u met correcties/aanvullingen hebt

ontvangen aanvullen waar nodig en terugsturen naar de VTB.

Indien geen tussentijds dossier werd opgestuurd, onmiddellijk een

einddossier opmaken waarbij mogelijke correcties niet meer teruggekoppeld

worden.

1 december 2016

Financiële bewijsstukken

Samen met het einddossier worden de financiële bewijsstukken

overgemaakt aan de VTB.

1 december 2016

Uitbetaling

Na goedkeuring van het dossier en de financiële bewijsstukken

worden de toegekende subsidies uitbetaald.       

31 januari 2017

 

VTB gedragsregels

De deelnemende clubs kunnen significante punten toebedeeld krijgen voor enerzijds het ondertekenen van de VTB gedragsregels en anderzijds voor het bekend maken (communicatie en acties) van de VTB gedragsregels binnen de club. De VTB gedragsregels en het formulier voor ondertekening vindt u via deze link.

 

Leidraad voor de opmaak van een beleidsplan

Een deelnemende club kan veel punten toegekend krijgen voor een beleidsplan (en de evaluatie en bijsturing ervan) met strategische en operationele doelstellingen. De beleidsplannen die tot nu binnenkomen zijn geen beleidsplannen, maar een planning van activiteiten of een activiteitenkalender.

De leidraad is een tool om in een aantal vergaderingen 'out of the box' te denken en tot deze strategische en operationele doelstellingen te komen.

 

Antwoorden op veel gestelde vragen

Er mogen financiële bewijsstukken ingeleverd worden voor:

  • inschrijvingsgeld voor jeugdleden (erkende wedstrijden, danexamens en stages), voor erkende jeugdtrainers (erkende bijscholingen en cursussen) en voor bestuurders (erkende bijscholingen) (max. 50% van het toegekende bedrag).
  • verplaatsingsonkosten in functie van jeugdsport en enkel voor jeugdleden, erkende jeugdtrainers en bestuurders. Aangifte aan de hand van het formulier "verplaatsingskosten jeugdsportproject".
  • kosten voor info- en promotiemateriaal specifiek voor jeugdleden: drukwerk, portkosten, flyers, copies, affiches, nieuwsbrieven, website, T-shirts, vlaggen en techniekboeken voor jeugd.
  • huur en aankoop van didactisch en/of sporttechnisch materiaal voor jeugdleden en/of jeugdtrainers (elektronische pantsers, puzzelmatten, trapkussens, doboks, bescherming).
  • verloning gekwalificeerde lesgevers van de club (officiële verloning, geen forfaitaire vrijwilligersvergoeding).
  • huur accommodatie voor jeugdlessen en vormingen specifiek voor jeugd (max. 75% toegekende bedrag).

Bewijsstukken voor de financiële verantwoording mag:

  • enkel bewijsstukken van betalingen zijn uit het kalenderjaar 2016 (tussen 01/01/2016 tot eind november 2016).
  • een kopie zijn van de originele kastickets, facturen (origineel in boekhouding club).
  • een kopie van de maandfactuur van de huur van de trainingszaal voor de jeugdtrainingen.
  • mag een overschrijvingsbewijs zijn voor opleidingen/bijscholingen met vermelding van de nodige referenties naar de gevolgde opleiding/bijscholing