Coachvorming

VTB coachopleiding

De Vlaamse Taekwondo Bond organiseert nu voor de tweede keer een opleidingsdag voor coaches. Volgende noodzakelijke kennisitems en vaardigheden voor elke coach komen in deze opleiding aan bod: inzicht in coachcompenties en leiderschapsstijlen, communicatie en wedstrijdreglement.

 • Wanneer:     Zaterdag 13 mei 2017
 • Inschrijven:  Verplicht, tot en met woensdag 10 mei via deze link.
 • Locatie:        Sport Vlaanderencentrum Herentals - Vorselaarsebaan 60, 2200 Herentals
 • Uurschema:  09u30-16u30
 • Lunch:          Vrijblijvend in de cafetaria
 • Kostprijs:      -  Voorafbetalingen voor woensdag 10/05/2017: 20 euro voor VTB-leden - 35 euro voor niet VTB-leden
                          IBAN: BE96 0682 3723 0705
                          Mededeling: Coachcursus 13/05/2017 + naam cursist
                       -  Ter plaatse: 25 euro voor VTB-leden - 40 euro voor niet VTB-leden
  Let op: indien de coachcursus volzet is voor de deadline zullen cursisten die vooraf betaald hebben voorrang krijgen. De volgorde van inschrijving + betaling zal gevolgd worden. Maximum 50 inschrijvingen.
 • Organisatie: Commissie Scheidsrechterszaken Kyorugi i.s.m. Pedagogische commissie
 • Inhoud:        Tijdens de opleiding komen volgende items aan bod: inzicht in coachcompenties en leiderschapsstijlen, communicatie en wedstrijdreglement
 • Kledij:          Dobok
 • Coachbadge: Opdat uw coachkaart kan voorbereid worden hebben we van u een pasfoto nodig.  Dit kan aan de hand van een scan van een echte identiteitsfoto (kleur - 236x315pixels (6,25x8,33cm) - 300dip - formaat: JPEG - mail: recreactie@taekwondo.be of stuur uw originele identiteitsfoto per post op.

Vanaf 2018 is een coachbadge verplicht op alle nationale kyorugiwedstrijden. De ABFT voerde in 2016 reeds de verplichte coachkaart in. De voormiddag is niet discipline specifiek en kan dus zeker ook gevolgd worden door de poomsae- en hanmadangcoaches. Het is de bedoeling om de coachbadge op termijn ook uit te breiden naar deze disciplines.

Vragen en antwoorden aangaande de coachbadge:

 • Wat krijgt een deelnemende coach? Een deelnemer aan de coachopleiding krijgt een cursustekst en op het einde van de vormingsdag een coachbadge.
 • Hoelang is de coachbadge geldig? Er staat geen einddatum op de badge. Bij voorname veranderingen in het wedstrijdreglement zal de federatie bijscholingen organiseren.
 • Is de opleiding gratis? Neen, er wordt een bijdrage van 20 euro gevraagd.
 • Ben ik als kyorugicoach verplicht om deze cursus te volgen? Iedereen die vanaf januari 2018 wenst te coachen op VTB- of ABFT-wedstrijden, dient een coachbadge te hebben. Zonder coachbedge mag er vanaf dan niet meer gecoached worden op deze wedstrijden.
 • Zijn er vrijstellingen mogelijk? Enkel de coaches die beschikken over een internationaal coachdiploma en die de coachopleiding van de ETU volgden, zijn vrijgesteld zolang hun internationale coachbadge nog geldig is.
 • Krijg ik na de opleiding een coachbadge?Op het einde van de vormingsdag krijgen alle coaches een coachbadge met naam en foto. Hiervoor mag bij inschrijving alvast een digitale pasfoto worden opgestuurd.
 • Ben ik als coach hanmadang of poomsae ook verplicht de cursus te volgen? Voormiddag komen niet discipline specifieke aspecten aan bod zoals coachcompetenties, leiderschapsstijlen en communicatie en kan dus zeker ook gevolgd worden door de poomsae- en hanmadangcoaches. Momenteel wordt er geen verplichting ingevoerd in deze disciplines.
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15