Commissies

Bemiddelings- en rechtscommissie (BRC)

Taken en verantwoordelijkheden:

Leden:  mevr. Kathleen Meirens (voorzitter), dhr. Karel Decatelle, mevr. Karine Roobrouck, dhr. Joost Saveniers, dhr. Bert Calluy, dhr. Stijn Persoons, dhr. Wim Wagemakers, dhr. Jonathan Himpe, dhr. Arno Stubbe

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden

Commissie Scheidsrechterszaken (CSZ)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opleiden van scheidsrechters kyorugi/poomsae
 • Zorgen voor aanwezigheid van voldoende scheidsrechters op VTB-wedstrijden
 • Zorgen voor een afvaardiging van scheidsrechters op internationale wedstrijden

Leden:

CSZ kyorugi: dhr. Kourosh Mohammadi Moaf, dhr. David Beckers en dhr. Nejad Mortazavi Fariborz

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr.  Nele Schouterden

CSZ poomsae: dhr. Mustapha Moutarazak en dhr. Marc Raymaekers

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Anja Walravens

Dancollege (DC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Formuleren van adviezen omtrent het dan- en poompromotiereglement
 • Begeleiden van kandidaten tijdens danstages/workshops
 • Formuleren van duidelijke exameneisen naar de kandidaten en clubtrainers
 • Organiseren van danstages/workshops en danexamen

Leden: dhr. Louis Michez, dhr. Said Boucham, mevr. Vera Moens, dhr. Erik Baert, dhr. Chris Thoen, dhr. René Vivet, dhr. Ludo Sempels, dhr. Patrick Van Dooren, dhr. Steven Van Daele, dhr. Eddy Collier, dhr. Dirk Smets en dhr. Pieter Meuleman

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Anja Walravens

Hanmadangcommissie (HC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Organiseren van bijscholingen, infosessies en wedstrijden Hanmadang
 • Opleiden van scheidsrechters

Leden: dhr. Chris Thoen, en dhr. Marc Raymaekers

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Anja Walravens

Marketing commissie (MC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen van sponsordossiers
 • Ontwerpen van promotiemateriaal
 • Promoten en communicatie van projecten VTB
 • Redactie federatieblad "Taekwondo Contact"

Leden: dhr. Andrew Brands

Ondersteuning vanuit de federatie: dhr. Frederik Baeten, mevr. Anja Walravens

Medische commissie (MedC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Informeren van clubs omtrent het medisch verantwoord sporten
 • Adviseren federatie omtrent medische aspecten van sport in het algemeen en Taekwondo in het bijzonder

Leden: Dr. Rita Van Ginderdeuren en Dr. Eva Crauwels

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden en mevr. Anja Walravens

Pedagogische commissie (PC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Samenwerken met Vlaamse Trainersschool
 • Uitwerken van opleidingsstramienen sporttechnische kaderopleidingen
 • Formuleren van pedagogische trainingstips aan de clubs

Leden: dhr.Patrick Van Dooren en dhr. Chris Thoen

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Nele Schouterden en mevr. Laurence Rase

Poomsaewedstrijdcommissie (PWC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Scouten van talentvolle atleten (cadetten, junioren en senioren 1)
 • Optimaal begeleiden van talentvolle atleten (cadetten, junioren en senioren1)
 • Afvaardiging delegatie naar EK/WK

Leden: dhr. Louis Michez, mevr. Vera Moens, dhr. René Vivet en dhr. Dirk Smets

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Anja Walravens

Sporttechnische commissie (STC)

Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Opvolging van het beleidsplan voor de sporttechnische zaken waaronder:Behandelen van sporttechnische vragen die van de clubs, provinciale afdelingen of het bestuur komen
  • Opmaak van een draaiboek voor de organisatie van een interclub
  • Plannen en organiseren van trainingssessies
  • Opmaak van een kwaliteitslabel
  • Evaluatie van het kupgradenprogramma

Leden: dhr. Benny Nuyens

Ondersteuning vanuit de federatie: mevr. Anja Walravens, mevr. Nele Schouterden

Topsportcommissie (TSC)

Taken en verantwoordelijkheden: 

 • Het opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan  en het jaarlijkse actieplan Topsport bij de Raad van Bestuur van de Vlaamse taekwondo Bond
 • Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het betreffende beleids- en actieplan. 

Leden: mevr. Laurence Rase, dhr. Davoud Etminani, dhr. Filip Verherstaeten en dhr. Johan Alles

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15