G-taekwondo

Wat is G-taekwondo?

G-taekwondo staat als overkoepelende term voor alle handicapgroepen (sporters met een fysieke, een visuele, een verstandelijke, een psychische of een auditieve handicap) die taekwondo beoefenen.

Onder personen met een handicap verstaan we personen met langdurige fysieke, psychische, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren aan in de samenleving en meer bepaald de sportparticipatie. Daarbij wordt er de volgende indeling gemaakt:

  • FYS = personen met een motorische, lichamelijke of fysieke handicap
  • VE = personen met een verstandelijke handicap (vb. syndroom van Down)
  • VI = personen met een zintuiglijke, visuele handicap (blinden of slechtzienden)
  • AU = personen met een zintuiglijke, auditieve handicap (doven of slechthorenden)
  • PSY = personen met een psychische handicap (vb. autisme, ADHD, gedragsstoornis,...)

Algemeen

De positieve gezondheidseffecten van sport en bewegen kunnen niet voldoende onderstreept worden: een betere conditie, meer sociale contacten, een zinvolle vrijetijdsbesteding, de ontwikkeling van een talent, een gezonde uitlaatklep, meer welzijn.

Parantee, de unisportfederatie voor personen met een handicap en de Vlaamse Taekwondo Bond willen de handen in elkaar slaan en zoveel mogelijk mensen met een handicap aanzetten tot bewegen.    

Om de G-sportparticipatie te verhogen willen we inzetten op het uitbreiden van het G-sportaanbod in verschillende organisatievormen en de toegangsdrempel tot de sportclub verlagen door een clubondersteuning op maat te bieden.

De doelstelling van het integratieproject is het sportaanbod voor personen met een handicap te verruimen zodat elke sporter met een beperking kan kiezen waar en hoe hij/zij gaat sporten: in een handicapspecifieke club of in een reguliere club met een G-werking.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het volledig geïntegreerd sporten, waarbij mensen met en zonder handicap sporten met en tegen elkaar (inclusief sporten) en het sporten van mensen met een handicap in een apart team of werking binnen de club, in een zogenaamde G-werking (exclusief sporten).

Clubondersteuning

Clubs die hun deuren openstellen voor sporters met een beperking kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de eigen federatie alsook op extra ondersteuning vanuit Parantee vzw, met name voor info, know how en promotie.

De Ga voor G-sportbrochure biedt een overzicht van de clubbegeleiding op maat ikv het integratieproject.

Opleiding & bijscholing

Trainers met een VTS-diploma, maar met weinig tot geen ervaring met personen met een handicap, kunnen een aanvullende module gehandicaptensport volgen en leren welke aanpassingen nodig zijn om sporters met een handicap te begeleiden.

De modules G-sport vind je op de website van VTS.

Andere relevante opleidingen en bijscholingen m.b.t. G-sport vind je steeds terug op de website van Parantee vzw.

Scheidsrechters/officials die geïnteresseerd zijn in een opleiding van een G-sporttak (zelfs internationaal) kunnen steeds contact opnemen via info@parantee.be.

Classificatie

Dit is de screening die competitiesporters met een handicap doorlopen om in een bepaalde competitieklasse ingedeeld te worden. Deze indeling gebeurt in de eerste plaats op basis van de handicap en daarna op basis van de functionele mogelijkheden van de sporter.

Door individuele sporters of teams met hetzelfde functioneel potentieel met elkaar in competitie te laten treden (in dezelfde competitieklasse) ontstaan er eerlijke competities en gelijke sportkansen voor alle deelnemers.

Om het principe van classificatie eenvoudig te duiden heeft Parantee de animatieprent ‘Classificatie? Da’s klasse!’ laten maken. Het filmpje kan je hier bekijken.

Vragen over classificatie? Dan kan je steeds contact opnemen met classificatie@parantee.be

Info & contact

Heb je nog vragen, wens je ook een G-sportwerking op te starten binnen je club? Of heeft jouw club reeds een aantal leden met een beperking en wil je dit verder uitbouwen?

Laat het ons weten. Wij helpen je graag verder!

Elien Moerman – Parantee vzw – integratie@parantee.be

Anja Walravens – Vlaamse Taekwondo Bond vzw – recreatie@taekwondo.be

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15